Solicita la subvención UE para la rehabilitación de la vivienda
SABER MÁS
Contacte

Reforma interior i divisió d'habitatges

Barcelona, Espanya
El projecte contempla la reforma de tres pisos senyorials de Barcelona de grans dimensions i es va dividir cada pis en dos pisos de dimensions més petites aprofitant que els pisos ja tenien dues entrades diferenciades (l'entrada de la família i el servei).
Comparteix-lo
Client: Particular
Superfície: 220 metres quadrats
Data d'inici: SEP-2016
Data de finalització: AGO-2017
Sostenibilitat: Reciclat de fusteria interior i altres elements existents dels habitatges.  
Qualificació energètica: E
Categoria

El client propietari dels pisos ens va contactar amb la petició de convertir tres habitatges del mateix edifici a 6, per la qual cosa la nostra intervenció no era simplement una reforma interior dels habitatges, sinó dividir cada habitatge en dos. La peculiaritat d'aquests habitatges rau, no només en la gran mida, sinó que l'edifici, històricament, ja disposava de dues entrades independents, una considerada l'entrada de les senyors i una altra entrada per al servei. Això ens va facilitar la divisió de cadascun dels habitatges.

El nostre client volia aconseguir que cada habitatge que dividíssim tingués com a resultat un habitatge de majors dimensions pensat per a famílies i un altre de menors dimensions pensat per a parelles.

El projecte va voler respectar al màxim les motllures, la geometria d'algunes finestres, els arcs,… això es va poder complir en gran part a la zona que anteriorment era per a l'ús i el gaudi dels senyors, no així a la zona de servei .

Estat abans de la intervenció

Els habitatges són pensats per a lloguer, per això el client va voler optar per materials d'acabats neutres i simplificar al màxim l'estètica de cada habitatge perquè fos atemporal.

Es van reaprofitar els radiadors existents, que són de gran eficiència, es van conservar les fusteries interiors i es van reparar perquè s'ajustessin degudament, les motllures dels sostres falsos es van conservar per no perdre l'essència d'aquests habitatges, tot això es pot apreciar als habitatges més grans.

Es van substituir totes les fusteries exteriors per unes de gran aïllament tèrmic i acústic per dotar els habitatges de confort, amb la característica que les finestres que donen al carrer eren bicolor, d'un color especial a petició del mateix Ajuntament de Barcelona per la part exterior, i de color blanc per la part interior.

No es va afegir aïllament als murs de façana, no obstant l'orientació dels habitatges fa que rebin molt assolellament diari capaç d'aportar calidesa a l'interior dels habitatges.

Pensant en la climatització vam decidir que els habitatges grans, ja que podíem aprofitar els radiadors existents de la zona considerada dels senyors, solucionar la calefacció amb els elements de què ja disposàvem, i s'hi va afegir equip de refrigeració per conductes d'aire. Per a l'habitatge petit, corresponent al que anteriorment era considerada la zona de servei, com que no disposàvem de radiadors suficients es va decidir calefactar i refrigerar per conductes d'aire. Tant la caldera de gas com els equips d'aire per climatitzar es van triar tenint en compte l'eficiència energètica d'aquests, és per això que en el moment de l'obra es van escollir els més eficients possibles per minimitzar així la despesa energètica en el seu ús.

Resultat de la intervenció

Les tres R (Reduir, Reciclar i Reutilitzar) és una regla per tenir cura del medi ambient.

bases sobre les quals es va formular el projecte
Copyright © Arquitetura Sincera
crossmenu