Solicita la subvención UE para la rehabilitación de la vivienda
SABER MÁS
Contacte

Canvi d'ús d'oficina a 3 habitatges

Terrassa, Espanya
Projecte que té en compte un canvi dús duna oficina existent en un edifici dhabitatges a tres habitatges. El projecte contempla el compliment de la normativa actual en quant a eficiència energètica i limitació de la demanda energètica. Les instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària es resoldran amb aparells d'aerotèrmia, ja que en fer l'obra en un edifici existent la implantació d'energia renovable a la coberta és complicat sense el permís de la comunitat.
Comparteix-lo
Client: Promoció privada
Superfície: 309 metres quadrats
Data d'inici: SEP-2021
Data de finalització: En construcció
Sostenibilitat: Les instal·lacions de climatització d'alt rendiment energètic permeten un ús sostenible de l'energia.
Qualificació energètica: D

L'oficina que es preveu canviar d'ús i convertir-la en tres habitatges a la primera planta d'un edifici existent tenia dos accessos, un pels elements comuns de l'edifici, i un altre directament des de la planta baixa amb un accés propi privat. El projecte inicial per a la construcció de l'edifici objecte d'aquesta intervenció contemplava que a la primera planta hi hagués habitatges, però abans del final de l'obra va comprar tota la planta una empresa amb la finalitat d'allotjar les seves oficines. Amb el pas dels anys, i després de romandre tancada durant molt de temps, el nou propietari d'aquestes oficines vol tornar a la idea inicial i tornar l'ús d'habitatges a aquesta oficina mitjançant un projecte de canvi d'ús, intentant respectar al màxim el projecte inicial.

Estat abans de la intervenció

La complexitat del projecte rau en ladaptació de la normativa vigent, cosa que fa impossible reproduir al 100x100 el projecte inicial. No només la normativa pel que fa a habitabilitat i accessibilitat és diferent de la que era aplicable quan es va realitzar el projecte inicial de l'edifici, sinó que l'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE-2019) en tot allò relacionat amb l'eficiència energètica s'ha hagut de justificar en aquest projecte de canvi d'ús.

El projecte no preveu modificar l'envolupant de l'edifici, per això aquesta intervenció no contempla una millora de l'aïllament tèrmic en façanes, però sí que hem de justificar la generació d'aigua calenta sanitària (ACS) mitjançant energia renovable. Per les característiques de l'edifici que ens impossibiliten col·locar panells solars tèrmics a coberta, s'ha optat per un sistema d'aerotèrmia amb gran rendiment (COP 5,35) per a la justificació de la demanda d'ACS mitjançant energia renovable i també es fa servir per a la climatització de lhabitatge (calefacció per radiadors daigua calenta i aire condicionat per conductes daire). Aquest sistema és més eficient que la combinació de panell solar+calefacció de gas i per tant amb menys despesa energètica, cosa que és un benefici per a les despeses mensuals domèstiques i per al planeta.

Infografia de projecte

“Necessitem estratègies per conèixer què és essencial i per fer-ho. Què és essencial, doncs? Fer el màxim amb el mínim?”

Jean-Philippe Vassal Lacaton Et Vassal
Copyright © Arquitetura Sincera
crossmenu